Lekeplasssen

Lekeplassen undersøker hvordan lek kan fostre nye måter å være i byen på ved å ta tilbake gatene som et sted for leken interaksjon og meningsfulle undersøkelser.

For barn er lek en essensiell del av livet. Når vi blir eldre, ser vi ofte på lek som barnslig og ineffektivt, et hinder for personlig utvikling og vekst. Istedenfor definerer vi oss gjennom arbeidet. Men lek og felles ritualer kan virke frigjørende og gi oss en bedre forståelse av stedet vi bor og lever.

Lekeplassen skal utfordre måten vi former offentlige rom på ved å flytte fokuset fra nytte og effektivitet til medvirkning og samhandling. Gjennom leken kan vi forestille oss, oppleve, bruke, diskutere, styre og planlegge byrom på en annen måte.