Partnerprogram

Støtten fra OATs partnere er uvurderlig, enten den kommer i form av økonomiske bidrag, driftsstøtte eller tjenester.

Partnerprogrammet under Oslo arkitekturtriennale 2019 utvikles i samarbeid med OATs økonomiske støttespillere. Programmet finner sted på en rekke ulike steder i Oslo, og vil by på et mangfold av arrangementer og aktiviteter.

Informasjon om partnerprogrammet kommer, og vil oppdateres fortløpende her.