Oslo Architecture Triennale 2019: Bok

Gross ideas

Overgangen mellom det tenkte og det bygde er ikke alltid klar. De tenkte byene gir form til de fysiske byene lenge før prosjektbeskrivelser blir skrevet og generalplaner er lagt.

Gross ideas er Oslo arkitekturtriennales offisielle publikasjon i 2019. Boken blir en samling fortellinger om livet i alternative og fremtidige «nedvekstbyer». Med bidrag fra arkitekter, science fiction-forfattere, poeter og miljøforkjempere skal boken bidra til en tverrfaglig samtale om hvordan vi kan ta ansvar for fremtiden sammen. Formatene spenner fra tegneserier til dikt og essayer, og fra det håpefulle og inspirerende til det ubehagelige og utfordrende.

Publikasjonen er del av hovedprogrammet Biblioteket: