Gross Ideas - Tales of tomorrow's architecture

Overgangen mellom det tenkte og det bygde er ikke alltid klar. De tenkte byene gir form til de fysiske byene lenge før prosjektbeskrivelser blir skrevet og generalplaner er lagt.

Gross Ideas er Oslo arkitekturtriennales offisielle publikasjon i 2019. Boken er en samling fortellinger om livet i alternative og fremtidige «nedvekstbyer». Med bidrag fra arkitekter, science fiction-forfattere, poeter og miljøforkjempere skal boken bidra til en tverrfaglig samtale om hvordan vi kan ta ansvar for fremtiden sammen. Formatene spenner fra tegneserier til dikt og essayer, og fra det håpefulle og inspirerende til det ubehagelige og utfordrende.

Bidragsytere: Cory Doctorow, Camilla Grudova, Will Self, Mill & Jones, Joel Blackledge, Sophie Mackintosh, Steve Webb, Jo Lindsay Walton, Lesley Lokko, Rachel Armstrong, Lev Bratishenko, Torgeir Rebolledo Pedersen, Maria Smith, Robin Nicholson, Deepak Unnikrishnan, Edward Davey, Jane Yeh.

Redaktører for boken er Edwina Attlee, Maria Smith og Phineas Harper. Boken er utgitt i samarbeid med Architecture Foundation og Oslo Regionen.

Boken kan kjøpes i Nasjonalmuseet – Arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og i nettbutikken til Architecture Foundation her.


Gross Ideas Cover 1