Teatret

Teateret handler om hvordan verden blir konstruert. Her inviteres deltagerne til å undersøke sin egen virkelighet og hvordan man kan skape alternativer til denne.

Teateret er forestillingsevnens institusjon. Teateret lar publikum oppleve at verden ikke er statisk, men en prosess – i teateret forestilles verden igjen og igjen. Fordommer og overbevisninger legges igjen utenfor, så vi kollektivt kan utforske alternative virkeligheter og fremtider.

«Teateret» er en rekke med arrangementer og performancer der deltagerne inviteres til å forestille seg alternative fremtider. Prosjektene legger vekt på at våre fysiske omgivelser skapes av dem som bor og lever i byen, og ikke bare eksperter og myndigheter. Byen eksisterer ikke bare som fysisk rom, men også som urbane forestillinger vi har med oss.