Utvidet program

Utvidet program er en viktig del av Oslo arkitekturtriennale som byr på fordypning og utvidede perspektiver på triennalens tema.

Programmet vil bestå av et mangfold av arrangementer, som foredrag, debatter, seminarer, workshops, omvisninger, byvandringer, ekskursjoner med mer. Utvidet program gjennomføres i samarbeid med OATs assosierte medlemmer, programpartnere og andre relevante aktører på tvers av fagfelt og sektorer. Velkommen skal dere være!

Detaljert informasjon om prosjektene i det utvidede programmet kommer, og vil oppdateres fortløpende her.