Medlemmer

Oslo arkitekturtriennale er en ideell forening med medlemmer på to nivåer, medlemmer og assosierte medlemmer, som alle er viktige institusjoner innenfor arkitektur- og byplanfeltet i Norge.

Foreningens medlemmer

 • DOGA

  DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Vi fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge.

 • Nasjonalmuseet

  Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design.

 • Norske arkitekters landsforbund

  Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser.

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme.

 • Oslo Business Region

  Oslo Business Region arbeider for å øke antallet startups med internasjonalt potensial gjennom støtte til startups, internasjonal profilering og regional forretningsutvikling.

 • Oslo arkitektforening

  Oslo arkitektforening (OAF) er en forening for arkitekter i Oslo og Akershus som representerer sine medlemmer og arbeider for å styrke den faglige og kollegiale standard. Vi skal være et debattforum der viktige saker for arkitektene og deres samfunnsansvar blir tatt opp og belyst. OAF er en lokalforening i NAL og har ca 2000 medlemmer.

Assosierte medlemmer

 • Arkitektbedriftene i Norge

  Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge.

 • Norske landskapsarkitekters forening

  Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

 • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

  Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå.

 • FutureBuilt

  FutureBuilt skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Målet er å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

 • NTNU - Fakultet for arkitektur og design

  Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

 • ROM for kunst og arkitektur

  ROM er en non profit-organisasjon med mål om å fremme nyskapende arkitektur og kunst. ROM gjennomfører utstillinger, forelesninger, debatter og organiserer arrangementer og offentlige arkitektur og kunstinstallasjoner.

 • Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

  Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger.