Header OnResidence

Utstillingen Om å komme fra – på engelsk, On Residence – er en av triennalens to hovedutstillinger. Den vises ved Norsk design- og arkitektursenter, og kompletteres av utstillingen Om å komme til (In Residence), som vises ved Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Om å komme fra samler og viser hvordan et vidt spekter av elementer innen arkitekturen, med dens stedlige, estetiske, tekniske og sosiopolitiske konsekvenser, påvirker oss og omgivelsene våre i en tid hvor vår tilhørighet stadig utfordres og endres. I tillegg til å handle om opprinnelse og forankring, handler det om hva som er utgangspunktet vårt for å tenke nytt om hvordan vi planlegger våre byer og boliger i fremtiden.

Utstillingen vil blant annet se på temaer som flyktningestrømmer, migrasjon og bostedsløshet; nye former for familieliv og fremmedhet; klimaflyktningsituasjonen; turisme og nye teknologier som fremmer ulike delingsøkonomier. Den skal i hovedsak fokusere på fem områder: Technologies of a Life in Transit, Furnishing After Belonging, Markets and Territories of the Global Home, Borders Elsewhere og Sheltering Temporariness.

Funn fra programmet skal også drøftes i triennalens konferanse og en publikasjon som utgis ved åpningen av triennalen.


Det vil arrangeres spesialomvisninger i utstillingen følgende datoer:

Lørdag 10. september kl. 12:00, 14:00, 16:00 og 18:00: Spesialomvisning med ulike eksperter

Søndag 11. september kl. 13: Dobbel kuratoromvisning i hovedutstillingene Om å komme fra og Om å komme til. Omvisningen starter på DOGA kl.13:00 og fortsetter på Nasjonalmuseet - Arkitektur kl.14:30.

Søndag 27. november kl. 13: FINISAGE - Dobbel kuratoromvisning i hovedutstillingene Om å komme fra og Om å komme til. Omvisningen starter på DOGA kl.13:00 og fortsetter på Nasjonalmuseet - Arkitektur kl.14:30.

RELATERT INNHOLD