After Belonging: The Objects, Spaces, and Territories of the Ways We Stay in Transit

After Belonging: The Objects, Spaces, and Territories of the Ways We Stay in Transit

Boken 'After Belonging: The Objects, Spaces, and Territories of the Ways We Stay in Transit' utforsker gjenstander, rom og omgivelser som endrer hvordan vi opplever tilhørighet.

Forståelsen av å være hjemme er ikke lenger noe statisk, men endrer seg hele tiden ettersom mennesker, informasjon, varer og tjenester kontinuerlig er i omløp på tvers av grenser. Vi blir tvunget til å sette spørsmålstegn ved rom – som vi er vant til å kjenne dem, eiendom og identitet. Står vi overfor en tilhørighetskrise? Den vedvarende sirkulasjonen gir oss tilgang på nye varer og adgang til fjerne land, noe som endrer måten vi eier, bytter og deler ting, rom og opplevelser på. Men samtidig øker ulikhetene mellom store grupper av mennesker. Mange holdes fanget i prekære situasjoner og en vedvarende, men skiftende, tilstand av midlertidighet.

I tillegg til bidrag fra de medvirkende i triennalens hovedutstillinger, inneholder boka bidrag fra: Arjun Appadurai; Cristina López Uribe; Deane Simpson; Didier Fassin; Felicity D. Scott; Hu Fang; Ijlal Muzaffar; Iver Neumann; James D. Graham; Jeffrey Schnapp; Jesse LeCavalier; John Harwood; Keller Easterling; Louise Amoore; Lorenzo Pezzani+Charles Heller; Mabel Wilson; Merve Bedir; Michel Feher; Pamela Karimi; Thomas Hylland Eriksen; Thomas Keenan; Troy Conrad Therrien.

Redaktør for boka er Lluís Alexandre Casanovas Blanco, Ignacio G. Galán, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis, Marina Otero Verzier. Design: This is Our Work. Utgiver: Lars Müller Publishers.

Språk: Engelsk

Tilbake