New Nordic Scopes

Hvordan påvirkes mangfold i byrom av den fysiske utformingen? Hva er konsekvensene av høyhastighetstog mellom Oslo og København? Kan landskaparkitektur bidra til utvikling og vekst i distrikter som har mistet sitt opprinnelige næringsgrunnlag?

I forbindelse med hovedutstillingen «Manmade Environment» utga Norsk Form boken 'New Nordic Scopes'.

I tillegg til å fungere som katalog med prosjektliste og utdypende artikler om utvalgte prosjekter fra utstillingen, inneholder boken kontekstualiserende artikler og referanseprosjekter.

Den uttalte ambisjonen er å peke på feltets relevans i en samfunnsmessig sammenheng, på en måte som gjør spørsmål om dagens landskapsarkitektur tilgjengelige for flere enn «menigheten». Samtidig skal boken by på fordypning for fagfolk.

Forfatterne, som er eksperter og skribenter fra ulike land og fagfelter i Norden, belyser ulike temaer knyttet til landskapsarkitektur: Hvilke fysiske grep påvirker mangfold i byrom? Hva blir konsekvensen av høyhastighetstog mellom Oslo og København? Hvordan kan kunnskap om landskap og kultur bidra til ny vekst i rurale områder som har mistet sitt opprinnelige næringsgrunnlag? Er den språklige fagdiskursen tilstrekkelig som verktøy i dagens situasjon?

Redaktør: Julie Sjøwall Oftedal
Språk: Engelsk

Last ned boken 'New Nordic Scopes' her.

Tilbake