Gross Ideas: Tales of Tomorrow's Architecture

Hvordan vil byene endre seg i takt med den globale opphetingen? Hvordan vil mennesker reise når bilen er historie? Og hvordan vil bygninger se ut når bygningsmaterialer ikke lenger er instrumenter for økonomiske investeringer?

Gross Ideas er Oslo arkitekturtriennales offisielle publikasjon i 2019. Boken er en samling fortellinger om livet i alternative og fremtidige «nedvekstbyer». Med bidrag fra arkitekter, science fiction-forfattere, poeter og miljøforkjempere skal boken bidra til en tverrfaglig samtale om hvordan vi kan ta ansvar for fremtiden sammen. Formatene spenner fra tegneserier til dikt og essayer, og fra det håpefulle og inspirerende til det ubehagelige og utfordrende.

Boken er utgitt i samarbeid med Architecture Foundation.

Bidragsytere: Cory Docorow, Camilla Grudova, Will Self, Mill & Jones, Joel Blackledge, Sophie Mackintosh, Steve Webb, Jo Lindsay Walton, Lesley Lokko, Rachel Armstrong, Lev Bratishenko, Torgeir Rebolledo Pedersen, Maria Smith, Robin Nicholson, Deepak Unnikrishnan, Edward Davey, Jane Yeh

Redaktører: Edwina Attlee, Phineas Harper og Maria Smith

Grafisk design: Studio Christopher Victor

Introduksjon: Phineas Harper

Språk: Engelsk

Tilbake