Oslo arkitekturtriennale er en internasjonal arkitekturfestival og arena for utforskning, utvikling og formidling av arkitektur og byutvikling.