Lansering / åpning:

Temalansering

Tilbake

Detaljer

21. april

09:00 – 10:00

Nettbasert

Velkommen til lanseringen av temaet for Oslo arkitekturtriennale 2022! Temalanseringen, som arrangeres 21. april 2021 fra 09:00 til 10:00, markerer starten på halvannet år med åpen research og utforsking - i samarbeid med partnere, og gjennom åpne utlysninger - frem mot neste års triennale, høsten 2022.

Program:
Presentasjon av triennaletemaet
v/Christian Pagh, direktør og kurator, Oslo arkitekturtriennale

Refleksjoner og samtale om triennaletemaet med:
Hanna Harris, Helsinki bys designsjef
Dan Hill, direktør for strategisk design, Sveriges innovasjonsmyndighet, Vinnova
Rasmus Reinvang, byråd for byutvikling, Oslo kommune
Camilla van Deurs, Københavns byarkitekt

Spørsmål fra publikum
Oppsummering og veien videre

Les Arkitektnytts omtale av temalanseringen her: https://www.arkitektnytt.no/ny...

______________________________________________

Panelet vi møter til samtale

De norske byekspertene i panelet har som fellesnevner en interesse for den menneskelige opplevelsen og bruken av byen, kombinert med en vilje til å utforske og forandre de strukturene som skaper den:

Hanna Harris, Helsinki bys designsjef
Hanna Harris er opptatt av å synliggjøre og fremme verdien av arkitektur og design, og deres rolle i byen og i samfunnet. Harris arbeider med å knytte sammen Helsinki bys strategi og byens fysiske utvikling. Tidligere har hun vært direktør for Archinfo Finland, og programdirektør for Helsinki Design Week.

Camilla van Deurs, Københavns byarkitekt
Som Københavns byarkitekt, er Camilla van Deurs opptatt av å skape levende, inkluderende og bærekraftige byer. Tidligere har van Deurs vært partner i det internasjonale rådgivningsselskapet Gehl Architets, hvor hun arbeidet med urbanisme, byplanlegging og design for offentlige og private aktører over hele verden.

Dan Hill, direktør for strategisk design, Vinnova
Som designer og urbanist arbeider Dan Hill i krysningspunktet mellom design, by, teknologi, forskning og offentlig styring. I Vinnova, Sveriges innovasjonsmyndighet, arbeider Hill for å bygge bro mellom stedsopplevelse og kultur, og systemer og miljøer. I tillegg er Hill gjesteprofessor ved UCL Bartlett, Design Academy Eindhoven og professor II ved RMIT.

Rasmus Reinvang, byråd for byutvikling, Oslo kommune
Som byutviklingsbyråd i Oslo, er Rasmus Reinvang særlig opptatt av byens grønne utvikling. Før politikken, har Reinvang blant annet virket som konsulent, forfatter av bøker og artikler, og har undervist ved flere universiteter i Europa.

Lanseringen vil foregå på engelsk.