Nordisk nabolagscamp på DOGA

I slutten av mars samlet triennalen sammen et stort nordisk fagmiljø for å diskutere nabolagsspørsmål over to intensive dager.

30. og 31. mars arrangerte Oslo arkitekturtriennale Nordic Neighbourhood Camp. Her kom nordiske byarkitekter og kulturaktører til DOGA, sammen med et lokalt og nasjonalt fagmiljø av arkitekter, utviklere, akademikere, byråkrater, politikere og andre som arbeider med by og nabolag her til lands. Campen er en del av Oppdrag Nabolag og triennalens pågående utforskning av nabolagstemaet opp mot høstens triennale, hvor målet er å bidra til mer bærekraftige, mangfoldige og levende nabolag.

3

Campen kombinerte foredrag av anerkjente fagstemmer med fokusert workshoparbeid fordelt på tre tematiske innganger til nabolagstemaet: byledelse, byform og byliv. Blant bidragsyterne var Københavns byarkitekt Camilla van Deurs, Malmös byarkitekt Finn Williams, Bergens byarkitekt Maria Molden, DOGA-direktør Tor Inge Hjemdal, Tegnestuen Vandkunsten og flere andre nordiske og norske aktører.Resultatene og innsiktene fra campen ble avlevert til politikerne på sluitten av dagen. Leder for byutviklingsutvalget James Stove Lorentzen (H) og byrådssekretær for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG), kom for å ta imot og responderte på dagens arbeid.

2

Se hele programmet her: Nordic Neighbourhood Camp
Presentasjonene fra campen ligger tilgjengelig på Dropbox.
Les også Arkitektnytts omtale av Nordic Neighbourhood Camp her.

Arrangementet ble støttet av DOGA, Nordisk Kulturfond og FINNO (Finsk-norsk kulturinstitutt).

Tilbake