Nordisk nettverk for nabolagskultur

Img 1808 Utstnitt

Foto: Oslo Architecture Triennale

I tilknytning til Oslo arkitekturtriennale 2022, samler triennalen en kuratert gruppe av nordiske byarkitekter, designinstitusjoner og kulturaktører med mål om å styrke det offentliges mulighet til å utvikle mer inkluderende, sosialt rettferdige og kulturelt mangfoldige nabolag.

Som et svar på de økende utfordringene i eksisterende og nye byområder i de nordiske byene, er det nordiske nettverket en tverrfaglig plattform for nordiske byeksperter med mål om å drive kunnskapsutvikling om nabolagsbygging.

Gjennom en serie nettverksmøter og offentlige symposier er ambisjonen å utveksle erfaringer og tilnærminger fra de respektive landene for å utvikle mer sosialt bærekraftige, kulturelt levedyktige og mangfoldige nabolag.

Nettverksprosjektet startet opp i mai 2021, og rommer utforsknings- og utviklingsprosesser, nettverksmøter og et internasjonalt summit og camp i Oslo våren 2022. Ambisjonen er at dette arbeidet resulterer i en serie konkrete anbefalinger for bedre nabolagsutvikling.

Prosjektet er støttet av Nordisk Kulturfond.

Nordiskkulturfond Black Rgb
Tilbake