Om Oslo arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale er en internasjonal arkitekturfestival og arena for utforskning, utvikling og formidling av arkitektur og byutvikling.

Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal Oslo arkitekturtriennale utfordre arkitekturfagfeltet og få publikum til å reflektere over hva som er en god by. Triennalen skal også inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling.

Oslo arkitekturtriennale er en kunnskapstriennale – vi skal vise frem, men også finne ut: Gjennom treårssyklusen skal triennalen utvinne innsikt og kunnskap med relevans for fagfeltet også etter hver triennaleperiode.

Oslo arkitekturtriennales viktigste målgrupper er byens befolkning; beslutningstakere innen politikk, næringsliv og forskning; fagmiljøer innen blant annet arkitektur, bygg, eiendom, miljø og forskning og internasjonale gjester.

Oat2019 05 Lydvandring Webres 41

Lydvandringen «Lydspor» under triennalen i 2019. Foto: OAT / Istvan Virag.

Tema, konsept og kurator

Oslo arkitekturtriennale tar opp globale temaer – internasjonale problemstillinger med relevans for Oslo. Triennales direktør er faglig ansvarlig, og sekretariat utvikler triennalens konsept og faglige profil i samarbeid med medlemmene og partnerne.

Drift og organisasjon

Prosjektorganisasjon
Sekretariatet står for den daglige driften av Oslo arkitekturtriennale, og holder til hos Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Direktør og kurator for triennalen er Christian Pagh.

Forening
OAT er en ideell forening med seks hovedmedlemsorganisasjoner, og syv assosierte medlemmer.

Styret
Styret er satt sammen av representanter for foreningens medlemmer: Styreleder Erling Dokk Holm (ekstern), Ole Gustavsen (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo), Siri Jæger Brudvik
(Oslo arkitektforening), Kari Bucher (Norske arkitekters landsforbund), Martin Braathen (Nasjonalmuseet), Tor Inge Hjemdal (Design og arkitektur Norge) og Siw Andersen (Oslo Business Region).

Økonomi
OAT finansieres gjennom en medlemskontingent samt tilskudd fra det offentlige, ulike fond og private sponsorer. I tillegg er støtten fra OATs partnere uvurderlig, enten den kommer i form av økonomiske bidrag, driftsstøtte eller programinnhold.

Se OATs årsrapport for 2013, 2016 og 2019.

OAT er medlem av Balansekunst.

Historie

Oslo arkitekturtriennale ble etablert av Norske arkitekters landsforbund (NAL) i 2000. I 2009 ble triennalen videreutviklet som ideell forening med NAL, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Design og arkitektur Norge (DOGA), Oslo Arkitektforening (OAF), Nasjonalmuseet – Arkitektur og Oslo Business Region som medlemmer. Siden 2015 er foreningen utvidet med syv assosierte medlemmer – alle organisasjoner med virkefelt innen arkitektur og byutvikling: Arkitektbedriftene, FutureBuilt, Norske Interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), NTNU Fakultet for arkitektur og design, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, og ROM for kunst og arkitektur.

Les mer om medlemmene og de assosierte medlemmene.

OAT har hatt følgende utgaver siden 2000:
2000: Byens livsformer
2003: Visjoner for hovedstaden
2007: The Culture of Risk
2010: Man Made
2013: Bak den grønne døren – arkitektur og drømmen om bærekraft
2016: After Belonging – On Residence, In Residence and the Ways We Stay in Transit
2019: Nok: Arkitektur og nedvekst

Ansatte