Personvernerklæring

Oslo arkitekturtriennales (OAT) personvernerklæring handler om hvordan OAT samler inn og bruker personopplysninger. Personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger, i tråd med EUs nye personvernregler gjeldende fra 1. juli 2018.

1 Behandlingsansvarlig
OAT er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. OATs representant er kommunikasjonsansvarlig Eva Amine Wold Engeset.

2 Formålet med behandlingen
OAT samler inn personopplysninger gjennom frivillig påmelding til nyhetsbrev. Databehandler er Mailchimp. Formålet er å sende ut nyhetsbrev med informasjon, invitasjoner og annet relevant materiale relatert til OAT og OATs medlemmer.

3 Det rettslige grunnlaget
OATs behandling av personopplysninger følger den norske personopplysningsloven og EUs nye personvernregler gjeldende fra 1. juli 2018. Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger er samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Hvis du ønsker å trekke det tilbake, kan du avmelde deg fra nyhetsbrevene eller kontakte oss i samsvar med erklæringens punkt 10.

4 Hvilke personopplysninger behandles?
OAT samler inn navn og epostadresser (og ev. bosted) gjennom frivillig påmelding til nyhetsbrev. Databehandler er Mailchimp (utsendelse av nyhetsbrev per e-post). Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å realisere formålet med behandlingen, eller til du avmelder deg fra nyhetsbrevet eller trekker samtykke tilbake.

5 Hvor hentes opplysningen fra?
Personopplysningene hentes fra den registrerte selv gjennom frivillig påmelding til nyhetsbrev. Databehandler er Mailchimp.

6 Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til OAT.

7 Utleveres opplysningene til tredjeparter eller andre mottakere?
Personopplysningene dine deles ikke med andre virksomheter. Databehandler for nyhetsbrev er Mailchimp. Dette innebærer overføring av personopplysninger til et tredjeland, dvs. USA. MailChimp er sertifisert etter Privacy Shield-rammeverket, som sikrer lovlig og tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

8 Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Personopplysningene lagres hos databehandler Mailchimp. Personopplysningene slettes ved avmelding fra nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av utsendelsen ved å klikke «Unsubscribe» nederst i nyhetsbrevet.

9 Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
I tråd med den norske personopplysningsloven og EUs nye personvernregler gjeldende fra 1. juli 2018 har du rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Du har også rett til å kreve begrensning av og å protestere mot behandlingen av personopplysninger. Videre har du rett til dataportabilitet, det vil si rett til å motta personopplysninger om deg selv, og rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig. Rettighetene kan påberopes ved å kontakte oss i samsvar med punkt 10 i denne erklæringen.

10 Kontaktinformasjon
Du kan melde deg av nyhetsbrevet her. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med oss på post@oslotriennale.no. Vi setter pris på om du tar kontakt med oss først dersom du mener at vår behandling er i strid med personvernlovgivningen, men du har også rett til å klage til Datatilsynet.